Lê Nguyễn Hạnh Nhi

Lê Nguyễn Hạnh Nhi

 1. Regression testing là gì?
  Regression testing là gì?
 2. Nào cùng tìm hiểu về Exploratory testing
  Nào cùng tìm hiểu về Exploratory testing
 3. Giới thiệu về kiểm thử adhoc
  Giới thiệu về kiểm thử adhoc
 4. Manual testing tại Cybozu Việt Nam
  Manual testing tại Cybozu Việt Nam