Lê Nguyễn Hạnh Nhi

Lê Nguyễn Hạnh Nhi

  1. Giới thiệu về kiểm thử adhoc
    Giới thiệu về kiểm thử adhoc
  2. Manual testing tại Cybozu Việt Nam
    Manual testing tại Cybozu Việt Nam