Lê Nguyễn Hạnh Nhi

Lê Nguyễn Hạnh Nhi

  1. Manual testing tại Cybozu Việt Nam
    Manual testing tại Cybozu Việt Nam

    Như đã giới thiệu trong bài “Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại“, hiện tại ở Cybozu Việt Nam, chúng tôi…

    Read more