#mindset

4 bài viết được gắn tag này.
 1. Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
  Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
 2. 7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
  7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
 3. Test code được viết trước tiên là cho con người
  Test code được viết trước tiên là cho con người
 4. 9 tư duy quan trọng để xây dự án test automation
  9 tư duy quan trọng để xây dự án test automation