Our Blog

Tech Sharing

 1. Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
  Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
 2. Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
  Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
 3. Flaky test thử thách lớn của test engineer
  Flaky test thử thách lớn của test engineer
 4. Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
  Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
 5. Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
  Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
 6. Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
  Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
 7. Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
  Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
 8. Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
  Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
 9. Kiểm thử tự động tại Cybozu: giới thiệu các loại testing
  Kiểm thử tự động tại Cybozu: giới thiệu các loại testing
 10. Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
  Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
 11. Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu
  Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu
 12. 7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
  7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
 13. Test Report: Tầm quan trọng và tiêu chí lựa chọn report tool phù hợp
  Test Report: Tầm quan trọng và tiêu chí lựa chọn report tool phù hợp
 14. System log và custom log trong automation testing
  System log và custom log trong automation testing
 15. Nhận diện lỗi từ error message
  Nhận diện lỗi từ error message
 16. Debug lỗi hiệu quả trong test automation
  Debug lỗi hiệu quả trong test automation
 17. Review automated source code: Với 4 bước để "chạm" tới chất lượng
  Review automated source code: Với 4 bước để "chạm" tới chất lượng
 18. Top 9 giá trị của Automation testing
  Top 9 giá trị của Automation testing
 19. Folder-by-feature structure: Cấu trúc tổ chức mã nguồn e2e testing quy mô lớn
  Folder-by-feature structure: Cấu trúc tổ chức mã nguồn e2e testing quy mô lớn
 20. Test Spec: Nơi thể hiện kịch bản test
  Test Spec: Nơi thể hiện kịch bản test