Our Blog

Tech Sharing

 1. Undervolting CPU – Máy tính mát mẻ
  Undervolting CPU – Máy tính mát mẻ
 2. Regression testing là gì?
  Regression testing là gì?
 3. Lựa chọn thiết kế cấu trúc thư mục source code trong dự án frontend
  Lựa chọn thiết kế cấu trúc thư mục source code trong dự án frontend
 4. Giới thiệu về web accessibility
  Giới thiệu về web accessibility
 5. Dùng XState quản lý state, bạn đã thử chưa?
  Dùng XState quản lý state, bạn đã thử chưa?

  December 25, 2023

  XState giúp phát triển web, app theo hướng State Machine, tức là lấy state của máy làm trung tâm và phát triển ứng dụng dựa trên sơ đồ các trạng thái và sự chuyển đổi trạng thái thông qua các sự kiện.

  Read more
 6. Nào cùng tìm hiểu về Exploratory testing
  Nào cùng tìm hiểu về Exploratory testing
 7. API Security Testing (Phần 1)
  API Security Testing (Phần 1)
 8. Phân biệt các loại state và cách quản lý state trong ứng dụng React
  Phân biệt các loại state và cách quản lý state trong ứng dụng React

  September 26, 2023

  Quản lý state trong React không đơn giản chỉ dùng useState hay userReducer,... Quản lý state là một trong những khía cạnh quan trọng trong…

  Read more
 9. Storybook - Công cụ giúp phát triển UI component
  Storybook - Công cụ giúp phát triển UI component
 10. Loose Coupling quan trọng như thế nào trong hệ thống backend
  Loose Coupling quan trọng như thế nào trong hệ thống backend
 11. Một số options quan trọng của InnoDB buffer pool trong MySQL
  Một số options quan trọng của InnoDB buffer pool trong MySQL
 12. Độ lệch chuẩn trong kiểm thử hiệu suất
  Độ lệch chuẩn trong kiểm thử hiệu suất
 13. AWS Certified Cloud Practitioner - IAM, database và một số dịch vụ tính toán phổ biến của AWS
  AWS Certified Cloud Practitioner - IAM, database và một số dịch vụ tính toán phổ biến của AWS
 14. Một số tips để tối ưu hóa các câu truy vấn MySQL
  Một số tips để tối ưu hóa các câu truy vấn MySQL
 15. Giới thiệu về chương trình Cybozu Bug Bounty
  Giới thiệu về chương trình Cybozu Bug Bounty
 16. Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
  Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
 17. Giới thiệu về kiểm thử adhoc
  Giới thiệu về kiểm thử adhoc
 18. Tìm hiểu về MySQLTuner
  Tìm hiểu về MySQLTuner

  December 15, 2022

  Trong kỷ nguyên internet, website là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động số từ tin tức tới giải trí, mua bán hàng,.. Do đó để tạo…

  Read more
 19. Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
  Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
 20. AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG
  AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG