Our Blog

Tech Sharing

 1. API Security Testing (Phần 1)
  API Security Testing (Phần 1)
 2. Phân biệt các loại state và cách quản lý state trong ứng dụng React
  Phân biệt các loại state và cách quản lý state trong ứng dụng React

  September 26, 2023

  Quản lý state trong React không đơn giản chỉ dùng useState hay userReducer,... Quản lý state là một trong những khía cạnh quan trọng trong…

  Read more
 3. Storybook - Công cụ giúp phát triển UI component
  Storybook - Công cụ giúp phát triển UI component
 4. Loose Coupling quan trọng như thế nào trong hệ thống backend
  Loose Coupling quan trọng như thế nào trong hệ thống backend
 5. Một số options quan trọng của InnoDB buffer pool trong MySQL
  Một số options quan trọng của InnoDB buffer pool trong MySQL
 6. Độ lệch chuẩn trong kiểm thử hiệu suất
  Độ lệch chuẩn trong kiểm thử hiệu suất
 7. AWS Certified Cloud Practitioner - IAM, database và một số dịch vụ tính toán phổ biến của AWS
  AWS Certified Cloud Practitioner - IAM, database và một số dịch vụ tính toán phổ biến của AWS
 8. Một số tips để tối ưu hóa các câu truy vấn MySQL
  Một số tips để tối ưu hóa các câu truy vấn MySQL
 9. Giới thiệu về chương trình Cybozu Bug Bounty
  Giới thiệu về chương trình Cybozu Bug Bounty
 10. Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
  Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
 11. Giới thiệu về kiểm thử adhoc
  Giới thiệu về kiểm thử adhoc
 12. Tìm hiểu về MySQLTuner
  Tìm hiểu về MySQLTuner

  December 15, 2022

  Trong kỷ nguyên internet, website là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động số từ tin tức tới giải trí, mua bán hàng,.. Do đó để tạo…

  Read more
 13. Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
  Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
 14. AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG
  AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG
 15. Tìm hiểu về MySQL EXPLAIN
  Tìm hiểu về MySQL EXPLAIN
 16. Yếu tố căn bản cần biết khi tuning InnoDB trong MySQL
  Yếu tố căn bản cần biết khi tuning InnoDB trong MySQL
 17. Core module - Gồm những loại logic nào
  Core module - Gồm những loại logic nào

  Core module trong project cũng như trái tim của một cơ thể con người vậy! Nhỏ nhất so với các phần còn lại và nó nằm sâu thẳm nhưng nó duy trì sự sống và tạo ra giá trị cốt lõi cũng như không thể thiếu của project. Việc đầu tư và chăm sóc định kỳ core-module giúp project trở nên: tin cậy, hiệu quả và project có thể MAINTAINABLE với thế hệ lập trình tiếp theo.

  Read more
 18. Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion
  Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion
 19. Chuẩn CVSS v3.0 khi áp dụng vào thực tế để đánh giá lỗ hổng bảo mật
  Chuẩn CVSS v3.0 khi áp dụng vào thực tế để đánh giá lỗ hổng bảo mật
 20. Sơ lược về kiến trúc MySQL
  Sơ lược về kiến trúc MySQL