Our Blog

Tech Sharing

 1. Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
  Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
 2. Giới thiệu về kiểm thử adhoc
  Giới thiệu về kiểm thử adhoc
 3. Tìm hiểu về MySQLTuner
  Tìm hiểu về MySQLTuner

  December 15, 2022

  Trong kỷ nguyên internet, website là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động số từ tin tức tới giải trí, mua bán hàng,.. Do đó để tạo…

  Read more
 4. Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
  Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
 5. AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG
  AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG
 6. Tìm hiểu về MySQL EXPLAIN
  Tìm hiểu về MySQL EXPLAIN
 7. Yếu tố căn bản cần biết khi tuning InnoDB trong MySQL
  Yếu tố căn bản cần biết khi tuning InnoDB trong MySQL
 8. Core module - Gồm những loại logic nào
  Core module - Gồm những loại logic nào

  Core module trong project cũng như trái tim của một cơ thể con người vậy! Nhỏ nhất so với các phần còn lại và nó nằm sâu thẳm nhưng nó duy trì sự sống và tạo ra giá trị cốt lõi cũng như không thể thiếu của project. Việc đầu tư và chăm sóc định kỳ core-module giúp project trở nên: tin cậy, hiệu quả và project có thể MAINTAINABLE với thế hệ lập trình tiếp theo.

  Read more
 9. Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion
  Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion
 10. Chuẩn CVSS v3.0 khi áp dụng vào thực tế để đánh giá lỗ hổng bảo mật
  Chuẩn CVSS v3.0 khi áp dụng vào thực tế để đánh giá lỗ hổng bảo mật
 11. Sơ lược về kiến trúc MySQL
  Sơ lược về kiến trúc MySQL
 12. MySQL performance tuning: Giới thiệu tổng quan
  MySQL performance tuning: Giới thiệu tổng quan
 13. Manual testing tại Cybozu Việt Nam
  Manual testing tại Cybozu Việt Nam
 14. Team Cy-PSIRT đối ứng bảo mật tại Cybozu Vietnam
  Team Cy-PSIRT đối ứng bảo mật tại Cybozu Vietnam
 15. Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm
  Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm
 16. Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
  Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
 17. Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
  Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
 18. Flaky test thử thách lớn của test engineer
  Flaky test thử thách lớn của test engineer
 19. Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
  Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
 20. Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
  Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?