Our Blog

Tech Sharing

 1. Yếu tố căn bản cần biết khi tuning InnoDB trong MySQL
  Yếu tố căn bản cần biết khi tuning InnoDB trong MySQL
 2. Core module - Gồm những loại logic nào
  Core module - Gồm những loại logic nào

  Core module trong project cũng như trái tim của một cơ thể con người vậy! Nhỏ nhất so với các phần còn lại và nó nằm sâu thẳm nhưng nó duy trì sự sống và tạo ra giá trị cốt lõi cũng như không thể thiếu của project. Việc đầu tư và chăm sóc định kỳ core-module giúp project trở nên: tin cậy, hiệu quả và project có thể MAINTAINABLE với thế hệ lập trình tiếp theo.

  Read more
 3. Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion
  Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion
 4. Chuẩn CVSS v3.0 khi áp dụng vào thực tế để đánh giá lỗ hổng bảo mật
  Chuẩn CVSS v3.0 khi áp dụng vào thực tế để đánh giá lỗ hổng bảo mật
 5. Sơ lược về kiến trúc MySQL
  Sơ lược về kiến trúc MySQL
 6. MySQL performance tuning: Giới thiệu tổng quan
  MySQL performance tuning: Giới thiệu tổng quan
 7. Manual testing tại Cybozu Việt Nam
  Manual testing tại Cybozu Việt Nam

  Như đã giới thiệu trong bài “Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại“, hiện tại ở Cybozu Việt Nam, chúng tôi…

  Read more
 8. Team Cy-PSIRT đối ứng bảo mật tại Cybozu Vietnam
  Team Cy-PSIRT đối ứng bảo mật tại Cybozu Vietnam
 9. Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm
  Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm
 10. Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
  Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
 11. Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
  Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
 12. Flaky test thử thách lớn của test engineer
  Flaky test thử thách lớn của test engineer
 13. Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
  Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
 14. Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
  Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
 15. Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
  Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
 16. Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
  Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
 17. Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
  Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
 18. Kiểm thử tự động tại Cybozu: giới thiệu các loại testing
  Kiểm thử tự động tại Cybozu: giới thiệu các loại testing
 19. Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
  Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
 20. Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu
  Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu