Lê Nhật Thanh

Lê Nhật Thanh

Là một software engineer và muốn lan tỏa niềm đam mê coder đến cho các bạn trẻ Việt Nam

  1. Loose Coupling quan trọng như thế nào trong hệ thống backend
    Loose Coupling quan trọng như thế nào trong hệ thống backend
  2. Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion
    Xây dựng source code linh hoạt và dễ mở rộng với nguyên lý Dependency Inversion