Lê Thành Trung

Lê Thành Trung

 1. Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
  Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
 2. Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
  Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
 3. Debug lỗi hiệu quả trong test automation
  Debug lỗi hiệu quả trong test automation
 4. Top 9 giá trị của Automation testing
  Top 9 giá trị của Automation testing
 5. Quy trình hoạt động của một hệ thống E2E testing
  Quy trình hoạt động của một hệ thống E2E testing
 6. Testing Flow: Gia tăng hiệu suất làm việc trong automation testing
  Testing Flow: Gia tăng hiệu suất làm việc trong automation testing
 7. Mocha test framework: tóm lược dưới dạng handbook
  Mocha test framework: tóm lược dưới dạng handbook
 8. Cách lựa chọn automation test framework
  Cách lựa chọn automation test framework