Nguyễn Hoàng Thức

Nguyễn Hoàng Thức

 1. Dùng XState quản lý state, bạn đã thử chưa?
  Dùng XState quản lý state, bạn đã thử chưa?

  December 25, 2023

  XState giúp phát triển web, app theo hướng State Machine, tức là lấy state của máy làm trung tâm và phát triển ứng dụng dựa trên sơ đồ các trạng thái và sự chuyển đổi trạng thái thông qua các sự kiện.

  Read more
 2. Phân biệt các loại state và cách quản lý state trong ứng dụng React
  Phân biệt các loại state và cách quản lý state trong ứng dụng React

  September 26, 2023

  Quản lý state trong React không đơn giản chỉ dùng useState hay userReducer,... Quản lý state là một trong những khía cạnh quan trọng trong…

  Read more
 3. Tìm hiểu về MySQLTuner
  Tìm hiểu về MySQLTuner

  December 15, 2022

  Trong kỷ nguyên internet, website là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động số từ tin tức tới giải trí, mua bán hàng,.. Do đó để tạo…

  Read more