Nguyễn Thái Hùng

Nguyễn Thái Hùng

Chào mọi người, Tôi là James Nguyễn, một thành viên của gia đình Cybozu VN. Hiện tại tôi đang là một Developer phụ trách mảng automated testing cho sản phẩm của công ty. Tôi rất vui khi được chia sẽ những trải nghiệm thực tế của mình cho tất cả mọi người. - Adventure is the best way to learn -

 1. Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
  Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
 2. Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
  Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
 3. Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu
  Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu
 4. Test Report: Tầm quan trọng và tiêu chí lựa chọn report tool phù hợp
  Test Report: Tầm quan trọng và tiêu chí lựa chọn report tool phù hợp
 5. Folder-by-feature structure: Cấu trúc tổ chức mã nguồn e2e testing quy mô lớn
  Folder-by-feature structure: Cấu trúc tổ chức mã nguồn e2e testing quy mô lớn
 6. Hướng dẫn cài đặt Selenium Grid bằng kỹ thuật Docker
  Hướng dẫn cài đặt Selenium Grid bằng kỹ thuật Docker
 7. Hướng dẫn cài đặt Selenium Grid 3 trên Windows
  Hướng dẫn cài đặt Selenium Grid 3 trên Windows
 8. Tổng quan về Selenium và vai trò của các thành phần
  Tổng quan về Selenium và vai trò của các thành phần