Trần Viễn

Trần Viễn

Xin chào! Tôi là Trần Viễn thuộc Cybozu Vietnam có lẽ là một full stack developer; Tôi chỉ mãi là "người tập viết". Hy vọng chia sẻ để kết nối Email vien-tran@cybozu.vn | vienvndev@gmail.com

 1. Core module - Gồm những loại logic nào
  Core module - Gồm những loại logic nào

  Core module trong project cũng như trái tim của một cơ thể con người vậy! Nhỏ nhất so với các phần còn lại và nó nằm sâu thẳm nhưng nó duy trì sự sống và tạo ra giá trị cốt lõi cũng như không thể thiếu của project. Việc đầu tư và chăm sóc định kỳ core-module giúp project trở nên: tin cậy, hiệu quả và project có thể MAINTAINABLE với thế hệ lập trình tiếp theo.

  Read more
 2. Flaky test thử thách lớn của test engineer
  Flaky test thử thách lớn của test engineer
 3. Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
  Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
 4. 7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
  7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
 5. Review automated source code: Với 4 bước để "chạm" tới chất lượng
  Review automated source code: Với 4 bước để "chạm" tới chất lượng
 6. Data Generator - Giải pháp tối ưu cho test data
  Data Generator - Giải pháp tối ưu cho test data
 7. Page Object Model: Lựa chọn để test automation đi đường dài
  Page Object Model: Lựa chọn để test automation đi đường dài
 8. Hướng dẫn cài đặt Selenium Grid 3 trên MacBook
  Hướng dẫn cài đặt Selenium Grid 3 trên MacBook
 9. Test code được viết trước tiên là cho con người
  Test code được viết trước tiên là cho con người
 10. 9 tư duy quan trọng để xây dự án test automation
  9 tư duy quan trọng để xây dự án test automation