Giới thiệu về web accessibility

Giới thiệu về web accessibility

Xem nhanh

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, Web Accessibility (khả năng truy cập web) là một vấn đề cấp bách cần được coi trọng. Web Accessibility đề cập đến việc thiết kế và phát triển các trang web một cách sao cho người khuyết tật có thể truy cập, tương tác và tận dụng nội dung trực tuyến một cách hiệu quả. Mục tiêu của Accessibility là đảm bảo rằng mọi người, bất kể khả năng của họ, đều có thể truy cập và tham gia vào thế giới kỹ thuật số một cách bình đẳng. Bài viết này sẽ khám phá tầm quan trọng của Web Accessibility, những lợi ích mà nó mang lại và những nguyên tắc quan trọng khi tạo ra các trang web truy cập được cho tất cả người dùng.

Tại sao Web Accessibility quan trọng?

Web Accessibility là một yếu tố cần thiết vì nó đảm bảo truy cập bình đẳng vào thông tin, dịch vụ và cơ hội cho những người có khuyết tật. Internet đã trở thành một công cụ quan trọng cho giao tiếp, giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và giao tiếp xã hội. Bằng cách ưu tiên Web Accessibility, chúng ta loại bỏ những rào cản ngăn cản những người khuyết tật tận hưởng đầy đủ những cơ hội này. Điều này giúp mang lại quyền tự do cho những người có khuyết tật về thị giác, thính giác, di chuyển, nhận thức hoặc các thách thức khác để điều hướng và tiếp cận thông tin trên web một cách độc lập.

Lợi ích của Web Accessibility

thie t ke  chu a co te n 4

 • Xu hướng truy cập: Web Accessibility khuyến khích một môi trường truy cập, cho phép mọi người cùng tham gia vào giao tiếp trực tuyến. Nó đảm bảo rằng những người có khuyết tật không bị loại trừ khỏi việc truy cập thông tin, mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến.
 • Tuân thủ pháp luật: Trong nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Liên minh châu Âu, có luật và tiêu chuẩn về Accessibility để đảm bảo các trang web truy cập được cho những người có khuyết tật. Bằng cách đảm bảo Web Accessibility, doanh nghiệp và tổ chức tuân thủ những yêu cầu pháp lý này, tránh kiện cáo và trừng phạt có thể xảy ra.
 • Trải nghiệm người dùng tốt hơn: Tạo ra các trang web truy cập có lợi cho tất cả người dùng, không chỉ những người có khuyết tật. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc thiết kế thông thường như điều hướng rõ ràng, tiêu đề mô tả và chức năng dễ hiểu, các trang web trở nên dễ sử dụng và thân thiện với mọi người.

Hỗ trợ Accessibility Bằng Thẻ HTML

Copy
<html lang="...">

Sử dụng thuộc tính lang để xác định ngôn ngữ chính của trang web. Điều này giúp các công cụ hỗ trợ biết được ngôn ngữ và cung cấp phiên bản đọc phù hợp.

Copy
<img alt="...">

Sử dụng thuộc tính alt để cung cấp một văn bản thay thế cho hình ảnh khi nó không thể hiển thị hoặc không thể được hiểu được bằng công cụ hỗ trợ. Văn bản này giúp người dùng hiểu nội dung của hình ảnh.

Copy
<input id="..." aria-label="...">

Sử dụng thuộc tính aria-label để cung cấp một nhãn mô tả cho các phần tử không có thẻ label tương ứng. Điều này giúp người dùng hiểu mục đích và chức năng của các phần tử.

Copy
<label for="...">

Sử dụng thẻ label để liên kết một nhãn mô tả với một đối tượng nhập liệu (input, select, textarea). Điều này giúp người dùng biết rõ được ý nghĩa của các đối tượng và cách sử dụng chúng.

Copy
<button role="...">

Sử dụng thuộc tính role để xác định vai trò của các phần tử không phải là button nhưng có hành vi tương tự. Ví dụ:

Copy
<div role="button">, <nav>, <main>, <header>, <footer>

Sử dụng các thẻ này để phân biệt và gắn nhãn cho các phần của trang web như menu chính, phần nội dung chính, đầu trang và cuối trang. Điều này giúp người dùng biết được nội dung của trang và điều hướng dễ dàng hơn.

Copy
<table>, <th>, <td>, <caption>

Sử dụng các thẻ này để xác định cấu trúc và cung cấp các thông tin sắp xếp dữ liệu trong bảng. Điều này giúp người dùng đọc màn hình và công cụ hỗ trợ hiểu và truy cập dữ liệu trong bảng.

Copy
<audio>, <video>, <track>

Sử dụng các thẻ này để nhúng đa phương tiện trực tuyến, như audio, video hoặc các phụ đề. Cung cấp các thuộc tính như alt, caption để đảm bảo rằng các người dùng không thể truy cập được vào nội dung đa phương tiện vẫn có thể hiểu được thông tin chính.

Một số công cụ và công nghệ hỗ trợ

 1. Trình đọc màn hình: Trình đọc màn hình giúp chuyển đổi văn bản thành âm thanh, cho phép người khiếm thính nghe và đọc nội dung trên trang web. Các trình đọc màn hình phổ biến bao gồm JAWS, NVDA và VoiceOver.
 2. Máy in điện tử Braille: Các máy in điện tử Braille hiển thị văn bản dưới dạng chấm Braille, cho phép người khiếm thính đọc nội dung trên trang web bằng cảm giác xúc giác. Một số dòng máy in điện tử Braille nổi tiếng là Focus, BrailleNote và Orbit.
 3. Biểu đồ ngôn ngữ hình ảnh (Pictogram): Sử dụng biểu đồ ngôn ngữ hình ảnh để truyền tải ý nghĩa hoặc thông tin chính trên trang web. Điều này giúp người khiếm thính hiểu và tương tác với nội dung một cách dễ dàng hơn.
 4. Subtitle và Caption: Cung cấp phụ đề và chú thích cho video bằng văn bản, giúp người khiếm thính hiểu nội dung video và đọc thông tin trong video.
 5. Chia sẻ thông tin qua văn bản: Các công cụ truyền thông qua tin nhắn văn bản (SMS), email hoặc ứng dụng nhắn tin cho phép người khiếm thính đọc thông tin từ trang web một cách thuận tiện.
 6. Tổ chức và sắp xếp nội dung: Đảm bảo trình bày nội dung đơn giản, dễ hiểu và có sự tổ chức rõ ràng. Sử dụng tiêu đề, danh sách đánh dấu và thiết kế trực quan để người khiếm thính có thể dễ dàng tiếp cận nội dung trên trang web.

Kết luận

thie t ke  chu a co te n 5

Tóm lại, accessibility là một mục tiêu quan trọng để đảm bảo mọi người đều có quyền tiếp cận và sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ một cách công bằng và dễ dàng. Việc nâng cao tích hợp accessibility vào sản phẩm và dịch vụ không chỉ có lợi cho cộng đồng mà còn mang lại lợi ích kinh doanh.

Dưới đây là một số trang web tham khảo về Web accessibility mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về chủ đề này:

 1. Web Accessibility Initiative (WAI) của World Wide Web Consortium (W3C): http://www.w3.org/WAI/
 2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
 3. A11y Project: https://a11yproject.com/
 4. NV Access: https://www.nvaccess.org/
 5. ARIA: https://www.w3.org/TR/wai-aria/

Các bài viết cùng chủ đề